*Societatea CLEMON SRL BAIA MARE – BENEFICIAR, 

în parteneriat cu 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Maramureş şi

SC Blue Consulting SRL Iaşi

implementează proiectul

Şanse de Ocupare prin Calificare – ŞOC

în perioada: 01 aprilie 2014 – 30 septembrie 2015

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European (FSE),

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,

Axa prioritara 5: ,,Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1: ,,Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”

Nr. de identificare proiect: POSDRU/125/5.1/S/134101

Obiectiv general:

Îmbunătăţirea capacităţii de  ocupare a şomerilor, în special a şomerilor de lungă durată şi a şomerilor de  lungă durată tineri, precum şi a şomerilor peste 45 ani, din zonele NV şi NE a României, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, în vederea asigurării de noi oportunităţi de ocupare prin reorientare profesională pe o piaţă a muncii modernă şi flexibilă.