Conferinţa finală

joi, 24 septembrie 2015 at 19:28

S.C. CLEMON S.R.L. Baia Mare, în calitate de Beneficiar, are deosebita  plăcere de a anunţa desfăşurarea Conferinţei finale a proiectului Şanse de ocupare prin calificare – ŞOCîn data 29 septembrie 2015, începând cu ora 17.00, la sala de conferinţe a Hotelului Best Western Eurohotel din Baia Mare.

Proiectul a fost implementat de către S.C. Clemon S.R.L în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş şi S.C. Blue Consulting S.R.L. Iaşi şi a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Conferinţa finală are ca scop principal  diseminarea rezultatelor obţinute ca urmare a derulării activităţilor din proiect  în decursul perioadei de implementare,  respectiv 01.04.2014 – 30.09.2015.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor, în special a şomerilor de lungă durată şi a şomerilor de lungă durată tineri, precum şi a şomerilor peste 45 ani, din zonele de NV si NE a României, în vederea asigurării de noi oportunităţi de ocupare prin reorientare profesională pe o piaţă a muncii modernă şi flexibilă.

 Grupul ţintă este reprezentat de 545 de persoane, şomeri de lunga durată, tineri, persoane  inactive din mediul urban şi rural din regiunile Nord-Vest şi Nord-Est.

Conferinţa se va desfăşura cu participarea echipei de proiect, alături de reprezentanţi ai partenerilor proiectului, beneficiari ai proiectului şi reprezentanţi mass-media. La conferinţă sunt aşteptate şi alte categorii interesate de activităţile proiectului.

 Date de contact:

Claudia Luminiţa Cupşenar –  Manager Proiect, SC Clemon SRL Baia Mare

Email: luminita.cupsenar@clemon.ro, Tel.: 0744 424297

Ramona Tomoiagă, Expert Promovare, SC Clemon SRL Baia Mare

Email: ramona_nicoleta06@yahoo.com, Tel.: 0745 198976

Bursa locurilor de muncă Regiunea Nord – Vest

marţi, 24 martie 2015 at 11:00

COMUNICAT DE PRESĂ

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ  

 A.J.O.F.M. Maramureş organizează Bursa Locurilor de Muncă în data de 25 martie 2015, în Baia Mare la sediul A.J.O.F.M Maramureş în intervalul orar 09.00-12.00 şi în Săliştea de Sus la Pensiunea Seky în intervalul orar 15.00-18.00.

 Evenimentulface parte din cadrul acţiunilor desfăşurate în proiectul “Şanse de ocupare prin calificare – ŞOC”, ID 134101, implementat de SC Clemon SRL Baia Mare in parteneriat cu A.J.OF.M. Maramures şi SC Blue Consulting SRL Iasi, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 .

Bursa locurilor de Muncăeste organizată ca un spaţiu de întâlnire şi comunicare între potenţiali angajatori care îşi vor prezenta profilul companiei şi posturile vacante sau poziţii deschise de voluntariat/internship existente, şomerilor din grupul ţintă, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi publicului interesat, în vederea facilitării accesului la ocupare.

La eveniment sunt asteptate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă precum şi angajatori care doresc să angajeze personal calificat.

Persoane de contact:

Donca Ştefania, Expert mediere – tel.: 0262 222251, e-mail: ajofm@mm.anofm.ro

Feder Liliana, Expert mediere – tel.: 0362 417808, e-mail: proiecte@clemon.ro 

Ramona Tomoiagă, Expert promovare – tel.: 0744424297, cursurigratuitesoc@gmail.com

 

Conferinţă intermediară

miercuri, 25 februarie 2015 at 12:25

S.C. CLEMON S.R.L. organizează în data de 26 februarie 2015, în sala de conferinţe a Hotelului Best Western Eurohotel din Baia Mare începând cu ora 14.00, conferinţa intermediară a proiectului ”ŞANSE DE OCUPARE PRIN CALIFICARE – ŞOC”, POSDRU/125/5.1/S/134101, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.
Evenimentul are drept scop atât promovarea proiectului şi a finanţatorului, cât şi prezentarea rezultatelor obţinute de la debutul proiectului până în prezent şi a activităţilor care vor fi demarate în perioada următoare.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a
şomerilor, în special a şomerilor de lungă durată şi a şomerilor de lungă durată tineri, precum şi
a şomerilor peste 45 ani, din zonele de NV si NE a României, în vederea asigurării de noi
oportunităţi de ocupare prin reorientare profesională pe o piaţă a muncii modernă şi flexibilă.
Grupul ţintă al acestui proiect este reprezentat de 545 de persoane, şomeri, şomeri de lungă durată, tineri şi persoane inactive din mediul urban şi rural aparţinând regiunilor Nord-Vest şi Nord-Est a României.
Proiectul ”ŞANSE DE OCUPARE PRIN CALIFICARE – ŞOC”, este implementat de către S.C. Clemon S.R.L. în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş şi S.C. Blue Consulting S.R.L. Iaşi şi se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni, respectiv 01.04.2014 – 30.09.2015.
Evenimentul se va desfăşura cu participarea echipei de proiect, alături de reprezentanţi ai partenerului proiectului şi reprezentanţi mass-media. La conferinţă sunt aşteptate şi alte categorii interesate de activităţile proiectului.

Date de contact:
 Claudia Luminiţa Cupşenar – Manager Proiect, SC Clemon SRL Baia Mare
Email: luminita.cupsenar@clemon.ro, Tel.: 0744 424297

 Ramona Tomoiagă, Expert Promovare, SC Clemon SRL Baia Mare
Email: ramona_nicoleta06@yahoo.com, Tel.: 0745 198976

Lansarea proiectului “Şanse de Ocupare prin Calificare – ŞOC”

miercuri, 25 iunie 2014 at 10:28

SC CLEMON SRL Baia Mare, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu A.J.O.F.M. Maramureş şi SC Blue Consulting SRL Iaşi anunţă lansarea proiectului strategic cu titlul ”Şanse de Ocupare prin Calificare – ŞOC””, ID 134101, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor, în special a şomerilor de lungă durată şi a şomerilor de lungă durată tineri, precum şi a şomerilor peste 45 ani, din zonele de NV si NE a României, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, în vederea asigurării de noi oportunităţi de ocupare prin reorientare profesională pe o piaţă a muncii modernă şi flexibilă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Dobândirea de noi competenţe şi calificări adaptate cerinţelor de pe piaţa muncii şi formarea profesională a unui număr de 495 persoane în special şomeri de lungă durată şi şomeri tineri în vederea facilitării integrării acestora pe piaţa muncii şi îmbunătăţirea capacităţii lor de ocupare.
  • Creşterea capacităţii de planificare şi gestionare a propriului traseu profesional a 545 persoane din grupul ţintă prin participarea la activităţi de informare, orientare şi consiliere profesională.

Grupul ţintă este reprezentat de 545 de persoane din mediul urban şi rural aparţinând regiunilor Nord-Vest şi Nord-Est a României.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni de la 01.04.2014 la 30.09.2015.

Locul de implementare a proiectului: regiunile Nord-Vest şi Nord-Est.

Conferinţa de deschidere a proiectului se va desfăşura în data de 29 aprilie 2014, începând cu ora 16.00 în sala de conferinţe a Hotelului Best Western Eurohotel din Baia Mare.

Date de contact:

Claudia Luminiţa Cupşenar, Manager Proiect

SC Clemon SRL Baia Mare

Email: luminita.cupsenar@clemon.ro

Ramona Tomoiagă,Expert Promovare

SC Clemon SRL Baia Mare

Email: ramona_nicoleta06@yahoo.com