Lansarea proiectului “Şanse de Ocupare prin Calificare – ŞOC”

miercuri, 25 iunie 2014 at 10:28

SC CLEMON SRL Baia Mare, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu A.J.O.F.M. Maramureş şi SC Blue Consulting SRL Iaşi anunţă lansarea proiectului strategic cu titlul ”Şanse de Ocupare prin Calificare – ŞOC””, ID 134101, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor, în special a şomerilor de lungă durată şi a şomerilor de lungă durată tineri, precum şi a şomerilor peste 45 ani, din zonele de NV si NE a României, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, în vederea asigurării de noi oportunităţi de ocupare prin reorientare profesională pe o piaţă a muncii modernă şi flexibilă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Dobândirea de noi competenţe şi calificări adaptate cerinţelor de pe piaţa muncii şi formarea profesională a unui număr de 495 persoane în special şomeri de lungă durată şi şomeri tineri în vederea facilitării integrării acestora pe piaţa muncii şi îmbunătăţirea capacităţii lor de ocupare.
  • Creşterea capacităţii de planificare şi gestionare a propriului traseu profesional a 545 persoane din grupul ţintă prin participarea la activităţi de informare, orientare şi consiliere profesională.

Grupul ţintă este reprezentat de 545 de persoane din mediul urban şi rural aparţinând regiunilor Nord-Vest şi Nord-Est a României.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni de la 01.04.2014 la 30.09.2015.

Locul de implementare a proiectului: regiunile Nord-Vest şi Nord-Est.

Conferinţa de deschidere a proiectului se va desfăşura în data de 29 aprilie 2014, începând cu ora 16.00 în sala de conferinţe a Hotelului Best Western Eurohotel din Baia Mare.

Date de contact:

Claudia Luminiţa Cupşenar, Manager Proiect

SC Clemon SRL Baia Mare

Email: luminita.cupsenar@clemon.ro

Ramona Tomoiagă,Expert Promovare

SC Clemon SRL Baia Mare

Email: ramona_nicoleta06@yahoo.com