Finalizare Curs Lucrător în comerţ

luni, 12 ianuarie 2015 at 16:27

Echipa proiectului „Şanse de ocupare prin calificare – ŞOC” anunţă finalizarea cursului de Lucrător în comerţ desfăşurat în perioada 17.10.2014 – 11.01.2015 în localitatea Săliştea de Sus.
Toţi absolvenţii cursului vor primi subvenţii şi diplome acreditate ANC, recunoscute la nivel naţional şi european.
Cursul s-a desfăşurat pe o durată de 3 luni (360 de ore, din care 120 de pregătire teoretică și 240 de pregătire practică).
Competențele dobândite în urma cursului:
Asigurarea calității
Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă
Aplicarea normelor de igienă sanitar-veterinare și de protecție a mediului
Asigurarea cadrului general de desfășurare a activității punctului de vânzare
Prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării
Realizarea vânzării
Întocmirea situației vânzărilor și raportarea acesteia
Actualizarea stocurilor de produse