Demarăm un nou Curs de Lucrător în comerţ!

marţi, 13 ianuarie 2015 at 11:45

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că în data de 15.01.2015 va începe cursul gratuit de Lucrător în comerţ în localitatea Băiuţ, regiunea NV, desfășurat în cadrul proiectului „Şanse de ocupare prin calificare – ŞOC”, ID POSDRU/125/5.1/S/134101, proiect implementat de SC Clemon SRL din Baia Mare în parteneriat cu A.J.O.F.M Maramureş şi SC Blue Consulting SRL Iaşi.
Durata cursului este de 3 luni, 360 de ore, din care 120 de pregătire teoretică și 240 de pregătire practică.
Competențe dobândite în urma cursului:
1. Asigurarea calității
2. Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă
3. Aplicarea normelor de igienă sanitar-veterinare și de protecție a mediului
4. Asigurarea cadrului general de desfășurare a activității punctului de vânzare
5. Prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării
6. Realizarea vânzării
7. Întocmirea situației vânzărilor și raportarea acesteia
8. Actualizarea stocurilor de produse

Cursul este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și recunoscut la nivel național şi internaţional.

Absolvenţii cursului beneficiază de subvenţii.