Conferinţă intermediară

miercuri, 25 februarie 2015 at 12:25

S.C. CLEMON S.R.L. organizează în data de 26 februarie 2015, în sala de conferinţe a Hotelului Best Western Eurohotel din Baia Mare începând cu ora 14.00, conferinţa intermediară a proiectului ”ŞANSE DE OCUPARE PRIN CALIFICARE – ŞOC”, POSDRU/125/5.1/S/134101, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.
Evenimentul are drept scop atât promovarea proiectului şi a finanţatorului, cât şi prezentarea rezultatelor obţinute de la debutul proiectului până în prezent şi a activităţilor care vor fi demarate în perioada următoare.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a
şomerilor, în special a şomerilor de lungă durată şi a şomerilor de lungă durată tineri, precum şi
a şomerilor peste 45 ani, din zonele de NV si NE a României, în vederea asigurării de noi
oportunităţi de ocupare prin reorientare profesională pe o piaţă a muncii modernă şi flexibilă.
Grupul ţintă al acestui proiect este reprezentat de 545 de persoane, şomeri, şomeri de lungă durată, tineri şi persoane inactive din mediul urban şi rural aparţinând regiunilor Nord-Vest şi Nord-Est a României.
Proiectul ”ŞANSE DE OCUPARE PRIN CALIFICARE – ŞOC”, este implementat de către S.C. Clemon S.R.L. în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş şi S.C. Blue Consulting S.R.L. Iaşi şi se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni, respectiv 01.04.2014 – 30.09.2015.
Evenimentul se va desfăşura cu participarea echipei de proiect, alături de reprezentanţi ai partenerului proiectului şi reprezentanţi mass-media. La conferinţă sunt aşteptate şi alte categorii interesate de activităţile proiectului.

Date de contact:
 Claudia Luminiţa Cupşenar – Manager Proiect, SC Clemon SRL Baia Mare
Email: luminita.cupsenar@clemon.ro, Tel.: 0744 424297

 Ramona Tomoiagă, Expert Promovare, SC Clemon SRL Baia Mare
Email: ramona_nicoleta06@yahoo.com, Tel.: 0745 198976