Demarare curs Inspector Resurse Umane

joi, 19 martie 2015 at 12:48

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că în data de 20.03.2015 va începe un nou curs de Inspector Resurse Umane în regiunea NV, desfășurat în cadrul proiectului „Şanse de ocupare prin calificare – ŞOC”, ID POSDRU/125/5.1/S/134101, proiect implementat de SC Clemon SRL din Baia Mare în parteneriat cu A.J.O.F.M Maramureş şi SC Blue Consulting SRL Iaşi.
Durata cursului este de 1 luna (60 de ore, din care 20 de pregătire teoretică și 40 de aplicații practice)
Cursul este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și recunoscut la nivel național şi internaţional.
Competențe dobândite în urma cursului:
Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului;
Organizarea recrutării şi selecţiei personalului;
Întocmirea dosarului de pensionare;
Întocmirea ştatului de plată pentru personalul încadrat ;
Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat ;
Oferirea informaţiilor privind problemele de personal;
Planificarea activităţii proprii;
Lucrul în echipă, dezvoltare profesională;
Administrarea registrului electronic de evidenta a personalului

Absolvenţii beneficiază de SUBVENŢII!