Conferinţa finală

joi, 24 septembrie 2015 at 19:28

S.C. CLEMON S.R.L. Baia Mare, în calitate de Beneficiar, are deosebita  plăcere de a anunţa desfăşurarea Conferinţei finale a proiectului Şanse de ocupare prin calificare – ŞOCîn data 29 septembrie 2015, începând cu ora 17.00, la sala de conferinţe a Hotelului Best Western Eurohotel din Baia Mare.

Proiectul a fost implementat de către S.C. Clemon S.R.L în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş şi S.C. Blue Consulting S.R.L. Iaşi şi a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Conferinţa finală are ca scop principal  diseminarea rezultatelor obţinute ca urmare a derulării activităţilor din proiect  în decursul perioadei de implementare,  respectiv 01.04.2014 – 30.09.2015.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor, în special a şomerilor de lungă durată şi a şomerilor de lungă durată tineri, precum şi a şomerilor peste 45 ani, din zonele de NV si NE a României, în vederea asigurării de noi oportunităţi de ocupare prin reorientare profesională pe o piaţă a muncii modernă şi flexibilă.

 Grupul ţintă este reprezentat de 545 de persoane, şomeri de lunga durată, tineri, persoane  inactive din mediul urban şi rural din regiunile Nord-Vest şi Nord-Est.

Conferinţa se va desfăşura cu participarea echipei de proiect, alături de reprezentanţi ai partenerilor proiectului, beneficiari ai proiectului şi reprezentanţi mass-media. La conferinţă sunt aşteptate şi alte categorii interesate de activităţile proiectului.

 Date de contact:

Claudia Luminiţa Cupşenar –  Manager Proiect, SC Clemon SRL Baia Mare

Email: luminita.cupsenar@clemon.ro, Tel.: 0744 424297

Ramona Tomoiagă, Expert Promovare, SC Clemon SRL Baia Mare

Email: ramona_nicoleta06@yahoo.com, Tel.: 0745 198976