Conferinţe de presă

Lansarea proiectului


În data de 29 aprilie 2014, ora 16.00, în sala de conferinţe a Hotelului Best Western Eurohotel din Baia Mare a avut loc conferinţa de presă dedicată lansării şi deschiderii oficiale a proiectului “Şanse de Ocupare prin Calificare – ŞOC”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5  „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1. „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”. Conferinţa a avut ca scop asigurarea vizibilităţii proiectului, finanţatorului şi a programului prin intermediul căruia este finanţat, precum şi informarea reprezentanţilor mass media, ai autorităţilor publice şi a publicului larg în legătură cu aspecte importante ale proiectului Şanse de Ocupare prin Calificare – ŞOC” precum: Contextul de implementare (finanţatorul, programul de finanţare, beneficiarul finanţării nerambursabile şi partenerii acestuia); Valoarea proiectului şi a asistenţei financiare nerambursabile primite; Durata şi locul de implementare; Obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului; Descrierea grupului ţintă şi a nevoilor acestuia; Descrierea principalelor activităţi şi a rezultatelor preconizate; Prezentarea materialelor care vor fi elaborate în cadrul proiectului; Prezentarea resurselor care vor fi utilizate pentru atingerea obiectivelor proiectului. Evenimentul a demarat cu primirea şi înregistrarea invitaţilor, cărora li s-au înmânat materiale promoţionale referitoare la proiectul lansat. La conferinţă au participat reprezentanţi ai beneficiarului şi ai partenerilor implicaţi în proiect, reprezentanţi ai presei locale precum şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale. La ora 16.00, doamna Luminiţa Cupşenar a adresat un cuvânt de bun venit participanţilor în calitatea sa de manager al proiectului şi a prezentat echipa proiectului, partenerii de proiect şi funcţia pe care o are fiecare în echipa de implementare. Referitor la conţinutul proiectului, managerul de proiect a menţionat că beneficiarul proiectului este societatea SC Clemon SRL, partenerii proiectului sunt Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş şi SC Blue Consulting Iaşi, precum şi faptul că proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. De asemenea, s-a punctat obiectivul general al proiectului care se derulează în regiunile NV şi NE a României şi îşi propune îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor, în special a şomerilor de lungă durată şi a şomerilor de lungă durată tineri, precum şi a şomerilor peste 45 ani, în vederea asigurării de noi oportunităţi de ocupare prin reorientare profesională pe o piaţă a muncii modernă şi flexibilă. În continuare, managerul proiectului a dat cuvântul reprezentantului partenerului de proiect, doamna director a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş, Oana Oşanu care a vorbit despre proiect şi importanţa acestuia pe piaţa muncii (scop, obiective, domenii de activitate, experienţă şi proiecte derulate) În continuarea programului conferinţei de presă, expertul promovare a făcut o prezentare powerpoint detaliată a proiectului, menţionând activităţile importante care se vor desfăşura şi rezultatele anticipate pe perioada de implementare. La finalul conferinţei, managerul proiectului a invitat participanţii la discuţii interactive şi dezbateri pe marginea principalelor aspecte legate de organizarea şi managementul proiectului. Rezultatele acestei activităţi au constat în asigurarea transparenţei scopului, obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor proiectului, realizarea vizibilităţii proiectului şi a sursei de finanţare a acestuia, Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi informarea publicului larg şi a potenţialilor membri ai grupului ţintă cu privire la avantajele activităţilor derulate prin proiect. Evenimentul a fost înregistrat şi au fost realizate fotografii la faţa locului.