Proiect

Proiectul strategic Şanse de Ocupare prin Calificare – ŞOC”, Nr. de identificare: POSDRU/125/5.1/S/134101, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” a fost demarat în 01 aprilie 2014 de către SC Clemon SRL, în calitate de Beneficiar şi în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş şi SC Blue Consulting SRL Iaşi.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor, în special a şomerilor de lungă durată şi a şomerilor de lungă durată tineri, precum şi a şomerilor peste 45 ani, din zonele NV şi NE a României, atât din mediul urban cât şi din mediul rural, în vederea asigurării de noi oportunităţi de ocupare prin reorientare profesională pe o piaţă a muncii modernă şi flexibilă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dobândirea de noi competenţe şi calificări adaptate cerinţelor de pe piaţa muncii şi formarea profesională a unui număr de 495 persoane în special şomeri de lungă durată şi şomeri tineri în vederea facilitării integrării acestora pe piaţa muncii şi îmbunătăţirea capacităţii lor de ocupare.

2. Creşterea capacităţii de planificare şi gestionare a propriului traseu profesional a 545 persoane din grupul ţintă prin participarea la activităţi de informare, orientare şi consiliere profesională.               

Grupul ţintă este reprezentat de 545 de persoane din mediul urban şi rural aparţinând regiunilor NV şi NE a României.

Grup ţintă Valoare
Persoane în căutarea unui loc de muncă 20
Persoane inactive 10
Şomeri 65
Şomeri de lungă durată 220
Şomeri peste 45 ani 100
Şomeri tineri 50
Someri de lunga durata tineri 80

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni de la 01.04.2014 la 30.09.2015.
Locul de implementare a proiectului: regiunile Nord-Vest şi Nord – Est.

Valoarea proiectului: 3.429.816 lei

Servicii oferite în cadrul proiectului

 • Informare, orientare şi consiliere profesională
 • Instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă
 • Informare cu privire la piaţa muncii şi locurile de muncă vacante
 • Testare psiho-aptitudinală
 • Activităţi de Job Club (întocmire CV, scrisoare de intenţie, pregătire pentru interviu)
 • Formarea profesională prin cursuri gratuite de calificare şi specializare, acreditate ANC
 • Informare cu privire la legislaţia muncii, la drepturile şi obligaţiile angajaţilor
 • Mediere pe piaţa muncii

Beneficiile participării în proiect

 • Obţinerea unei calificări pe piaţa muncii şi conform intereselor profesionale ale persoanei
 • Diplome eliberate de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, acreditate ANC
 • Subvenţii pentru participanţii la cursurile de formare profesională

Rezultate estimate

 • 545 persoane participante la activităţi de informare, orientare şi consiliere profesională
 • 545 persoane testate psiho-aptitudinal în vederea stabilirii traseului profesional
 • Formarea profesională a unui număr de 495 persoane în special şomeri de lungă durată și șomeri tineri
 • 61 absolvenți ai cursurilor de formare vor fi încadrate în muncă în termen de 6 luni
 • 5 persoane vor demara o activitate independentă