Informare, orientare şi consiliere profesională

În cadrul proiectului puteţi beneficia de servicii gratuite de informare, orientare şi consiliere profesională în vederea creşterii şanselor de a găsi un loc de muncă corespunzător aspiraţiilor profesionale, pregătirii profesionale şi ofertei de locuri de muncă existente pe piaţă în rândul grupului ţintă.

Informarea, orientarea şi consilierea profesională constau în:

-       Furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;

-       Evaluarea şi autoevaluarea personalitǎţii în vederea orientǎrii profesionale;

-       Dezvoltarea abilitǎţii şi încrederii în sine a persoanelor în cǎutarea unui loc de muncǎ, în vederea luǎrii de cǎtre acestea a deciziei privind propria carierǎ;

-       Consilierea profesionalǎ şi instruirea în metode şi tehnici de cǎutare a unui loc de muncǎ şi de prezentare la interviuri;

-       Încurajarea şi pregǎtirea şomerilor în demararea propriei afaceri;

-       Pregǎtirea adulţilor astfel încât sǎ facǎ faţǎ cererilor de pe piaţa muncii naţionale si europene

-       Asigurarea mobilitǎţii profesionale dictatǎ de o economie în continuǎ schimbare şi de societatea informaţionalǎ;

-       Facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupului ţintǎ ţinând seama de nevoile lor specifice.