Informare, orientare şi consiliere profesională

În cadrul proiectului puteţi beneficia de servicii gratuite de informare, orientare şi consiliere profesională în vederea creşterii şanselor de a găsi un loc de muncă corespunzător aspiraţiilor profesionale, pregătirii profesionale şi ofertei de locuri de muncă existente pe piaţă în rândul grupului ţintă.

Informarea, orientarea şi consilierea profesională constau în:

–       Furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;

–       Evaluarea şi autoevaluarea personalitǎţii în vederea orientǎrii profesionale;

–       Dezvoltarea abilitǎţii şi încrederii în sine a persoanelor în cǎutarea unui loc de muncǎ, în vederea luǎrii de cǎtre acestea a deciziei privind propria carierǎ;

–       Consilierea profesionalǎ şi instruirea în metode şi tehnici de cǎutare a unui loc de muncǎ şi de prezentare la interviuri;

–       Încurajarea şi pregǎtirea şomerilor în demararea propriei afaceri;

–       Pregǎtirea adulţilor astfel încât sǎ facǎ faţǎ cererilor de pe piaţa muncii naţionale si europene

–       Asigurarea mobilitǎţii profesionale dictatǎ de o economie în continuǎ schimbare şi de societatea informaţionalǎ;

–       Facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupului ţintǎ ţinând seama de nevoile lor specifice.