Activităţi de Job Club

În cadrul proiectului puteţi beneficia de activităţi de Job Club care includ:

         Instruire cu privire la metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă

         Utilizarea mijloacelor informatice în vederea căutării unui loc de muncă

         Instruire cu privire la întocmirea unui CV

         Instruire cu privire la întocmirea unei scrisori de intenţie

         Instruire cu privire la întocmirea unei scrisori de mulţumire

         Instruire cu privire la pregătirea şi susţinerea unui interviu

         Informaţii cu privire la locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora

         Elemente de legislaţie a muncii: Contractul individual de muncă, Drepturile şi obligaţiile angajatului, Protecţia maternităţii

Expertul Job Club va oferi suport participanţilor la Job Club în vederea elaborării CV-ului propriu, scrisorii de intenţie personalizate, scrisorii de mulţumire personalizata astfel încât fiecare persoană să aibe cunoştinţele necesare utilizării instrumentelor Europass şi a mijloacelor informatice în vederea căutării unui loc de muncă.

Aspecte esenţiale pentru interviu

Interviul