Mediere pe piaţa muncii

În cadrul proiectului puteţi beneficia de servicii gratuite de mediere, respectiv facilitarea relaţionării între solicitant şi posibil angajator,realizarea planurilor individuale de mediere, oferirea de informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, corelarea ofertei cu cererea de pe piaţa muncii, inclusiv prin utilizarea TIC, preselecţia candidaţilor în conformitate cu cerinţele locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora.